Abonamente

Pentru a contracta un abonament în format tipărit sau electronic la revista „Audit Financiar” vă rugăm să parcurgeți următorii paşi:


Se va vira în contul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR),

RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii Bucureşti, suma aferentă numărului de abonamente dorit:

În format tipărit:

În format electronic:


Informaţiile necesare trimiterii abonamentului, conform talonului, se vor transmite la redacţie.


Factura se va emite pe baza datelor de identificare ale persoanei fizice sau juridice şi va fi expediată electronic sau prin poştă.


Pentru orice nelămurire, vă rugăm să ne contactaţi:
tel: (021) 410.74.43, interior 120,
fax: (021) 410.03.48,
mobil:+40 0729.155.223 sau
e-mail: revista@cafr.ro


Pentru a descărca formularul de comandă apasați aici