Abonamente

Tarife pentru revista „Audit Financiar”


Preţul unui număr de revistă, în format tipărit, este de 35 de lei.

Pentru a achiziţiona revista „Audit Financiar” în format tipărit vă rugăm să parcurgeți următorii paşi:

Se vor vira în contul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii Bucureşti, sumele aferente astfel:


Informaţiile necesare trimiterii revistelor către destinatar se vor transmite la redacţie la adresa : revista@cafr.ro


Factura se va emite pe baza datelor de identificare ale persoanei fizice sau juridice şi va fi expediată electronic sau prin poştă.


Pentru orice nelămurire, vă rugăm să ne contactaţi:
tel: 031.433.59.22,
mobil:+40 0729.155.223 sau
e-mail: revista@cafr.ro