Ultimul numar


Aparitie lunara


ISSN Print: 1583-5812
ISSN Online: 1844-8801

Crossref logo Crossref logo

Revista este indexata in:

Anunturi

CONFERENCE IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE


Începând cu anul 2017 revista Audit Financiar va fi publicată trimestrial. Lunile de aparitie ale revistei sunt: februarie, mai, august si noiembrie. Am luat această decizie pentru a îmbunătăți calitatea articolelor publicate.


Revista Audit Financiar este editată de Camera Auditorilor Financiari din România începând din anul 2003 şi a apărut fără întrerupere până în prezent. În această perioadă revista a dobândit notorietate în rândul profesiei contabile în general şi al auditorilor financiari în special, precum şi în mediul academic. În paginile sale sunt publicate lucrări ale unor autori din lumea ştiinţifică şi universitară din ţară şi din străinătate, articole ale unor profesionişti practicieni, precum şi ale unor tineri cercetători, ce vizează mai ales teme din domeniile auditului financiar, contabilităţii, finanțe, management și drept. Începând cu primul număr pe anul 2015, revista este editată în versiune bilingvă (română/engleză) și este postată integral, în variantă electronică, pe site-ul revistei.


Articolele pot fi trimise la adresa: revista@cafr.ro. Sunt prezentate mai multe detalii în celelalte secțiuni ale site-ului.

Începând cu anul 2018 colectivul de redacție va asigura traduceri numai pentru autorii străini.

Camera Auditorilor Financiari din România
Str. Sirenelor, nr.67-69, sector 5, cod 050855, Bucureşti, OP 5, CP 83
Tel: (021) 410.74.43 /103
Fax: (021)410.03.48
Contact: e-mail revista@cafr.ro