Un nou model al auditului extern, bazat pe utilizarea datelor deschise

Autor:Prof. univ. dr. Elena Doina DASCĂLU

JEL:C54, E62, H68

DOI:10.20869/AUDFIN/2016/133/115

Cuvinte cheie:guvernare deschisă, date deschise, sectorul public, seturi de date, portalul datelor deschise, modele de auditare, e-audit

Abstract:
Articolul îşi propune un dublu scop: (1) o evaluare din perspectivă multiplă a conceptelor de deschidere a guvernelor şi de deschidere a datelor, în contextul evoluţiilor din procesele emergente de reformă a actului de guvernare, la care se adaugă (2) o cercetare a impactului pe care adoptarea acestor concepte în plan operaţional îl poate avea asupra auditului extern. În ceea ce priveşte conceptele menţionate, sunt expuse notele definitorii, împreună cu elementele cheie şi se realizează o caracterizare a noilor abordări din perspectivă teoretică, focalizarea fiind pe schimbarea de paradigmă în tratarea auditului pe care acestea o atrag. În plan practic, în articol este prezentată o soluţie de utilizare a datelor deschise într-un model de auditare caracterizat de noi metode şi tehnici de auditare, bazate preponderent pe tehnologia informaţiei (audit la distanţă, audit online, e-audit). În legătură cu cea de a doua problematică abordată în articol, autorul propune evaluarea impactului pe care adoptarea şi implementarea unui cadru nou de auditare, construit pe utilizarea datelor deschise, îl are asupra actului de guvernare (articolul include ?i o sinteză a unor cercetări şi puncte de vedere expuse în publicaţii de specialitate).


Articol(388KB)