Comitetul de audit – interfaţa dintre auditul intern şi auditul extern în viziunea codurilor de guvernanţă corporativă de la nivel european

Autor:Asist.univ.dr. Cristina BOŢA-AVRAM, prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ

JEL:M40, M42, M21, M14

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, comitetul de audit, audit intern, audit extern, cod de guvernanţă corporativă, Uniunea Europeană

Abstract:
Prezenta lucrare încheie seria de trei articole, care reprezintă finalitatea unei activităţi de cercetare mai ample, ce şi-a propus elaborarea unui studiu comparativ al codurilor de guvernanţă corporativă de la nivel european, abordat din perspectiva contribuţiei principalelor elemente care sunt încorporate de către auditul intern (auditul extern, auditul intern şi comitetul de audit). Obiectivul major al studiului de faţă este de a reliefa principalele coordonate care caracterizează existenţa, funcţionarea şi responsabilităţile comitetului de audit în contextul guvernanţei corporative. Concluziile acestui articol coroborate cu concluziile celor două articole anterioare vor permite obţinerea unei viziuni de ansamblu asupra modului în care cele trei elemente ale funcţiei de audit (auditul extern, auditul intern, comitetul de audit) sunt prevăzute a interacţiona în spaţiul european în contextul asigurării unei bune guvernanţe corporative.