Tratamente contabile naţionale şi internaţionale privind elaborarea şi prezentarea situaţiilor (rapoartelor) financiare

Autor:Prof. univ.dr. Victor MUNTEANU, lector univ.dr. Alice ŢÎNŢĂ, drd. Valentina ŢUGUI

JEL:M 40, M 41, M 48

DOI:

Cuvinte cheie:situaţii financiare, tratamente contabile, referenţial contabil, FASB, IASB, Directive europene

Abstract:
În literatura de specialitate şi în diversele sisteme de contabilitate, situaţiile financiare sunt regăsite sub mai multe denumiri: conturi anuale, documente contabile de sinteză, rapoarte financiare. În fapt, acestea prezintă acelaşi concept, dar există şi unele deosebiri, mai ales din punct de vedere al componenţei setului acestor situaţii financiare. Situaţiile financiare din diferite referenţiale contabile prezintă unele diferenţieri generate de diversitatea din mediile legale, economice şi sociale, precum şi de nevoile diferite ale utilizatorilor determinate de specificul cerinţelor naţionale.\rAstfel, există numeroase diferenţe între Directive şi IFRS, chiar şi după perioada de armonizare contabilă europeană şi adoptarea IFRS. Diferenţele există atât pentru formatul situaţiilor financiare, cât şi pentru principiile contabile. Nu există o opinie unitară asupra conţinutului situaţiilor financiare, nu există omogenitate în definirea şi recunoaşterea elementelor situaţiilor financiare, iar în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare există diferenţieri asupra volumului de informaţii puse la dispoziţie utilizatorilor prin situaţiile financiare. \rSe menţine o diversitate atât în privinţa modalităţilor de prezentare a bilanţului, cât şi a contului de profit şi pierdere. \rO analiză comparativă a tratamentelor aplicate în diferite referenţiale contabile (american, internaţional, european şi în România) asupra modului de elaborare şi prezentare a situaţiilor financiare a permis evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre acestea, precum şi prezentarea limitelor diverselor modele prezentate.\r\r