Obiective şi principii generale care guvernează un audit al situaţiilor financiare

Autor:Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU, Asist. univ. drd. Niculina MARCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit statutar, obiective de audit, ciclurile situaţiilor financiare, scepticism profesional, asigurare rezonabilă

Abstract:
Auditorul, urmare a îndeplinirii misiunii de audit, trebuie să-şi formuleze o opinie motivată cel puţin asupra a două aspecte : validitatea şi corecta aplicare a procedurilor interne aprobate de conducerea entităţii cu privire la modul de realizare a controlului intern şi auditul intern unde este cazul, şi imaginii fidele, sincere, clare şi complete a tranzacţiilor şi altor evenimente care se concretizează în active, datorii şi capitaluri proprii ale entităţii la data raportării, cu îndeplinirea criteriilor de recunoaştere.\rÎn derularea misiunilor de audit, auditorul trebuie să acţioneze în conformitate cu cerinţele Codului Etic, să desfăşoare activitatea în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi să planifice şi să desfăşoare misiunea de audit cu o atitudine de scepticism profesional, admiţând ideea că, în anumite împrejurări, situaţiile financiare pot fie denaturate în mod semnificativ.\rObiectul auditului financiar are multiple valenţe, dar cea mai importantă o reprezintă noţiunea de finalitate, ca rezultat al evaluării, organizării şi funcţionării managementului unui sistem şi a modului în care acesta îşi duce la îndeplinire obiectivele din misiunea asumată, respectiv eficientizarea sistemului.\r