Consideraţii privind întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice

Autor:Lect. univ. dr. Cristina TENOVICI, Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU, Asist. univ. drd. Niculina MARCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit public intern, situaţii financiare, comunicare, independenţă funcţională, raportare financiară

Abstract:
Auditul public intern, activitate funcţional independentă şi obiectivă, dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituţiei publice. \rAuditul public intern ajută instituţia să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi imbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestionarea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.\rAvând o sferă largă, auditul public intern vizează activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de instituţia publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiari, constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi facilităţile acordate la încasarea acestora, administrarea patrimoniului public, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public şi privat al unităţii teritoriale, sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.\r