Crizele economice generează modificarea percepţiilor privind rolul auditului?

Autor:Conf.univ.dr. Laurenţiu DOBROŢEANU, Conf.univ.dr. Camelia DOBROŢEANU, Lector univ.drd. Daniela CIOLPAN, Lector univ.drd. Diana MANEA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:percepţii, criza economică, auditori, audit

Abstract:
Mai cu seamă după scandalurile financiare internaţionale de la începutul anilor 2000, soldate cu falimentul unuia dintre liderii mondiali în serviciile de audit şi consultanţă – Arthur Andersen, preocupările normalizatorilor, ale profesiei, ale organismelor publice de reglementare ş.a. au vizat reiterarea importanţei auditului şi consolidarea rolului său în credibilizarea informaţiilor financiare publicate de către companii. Rostită cu voce tare sau în şoapte, îngrijorarea majoră era legată de faptul că profesia însăşi se confrunta cu o problemă de credibilitate. Astfel, au fost scrise numeroase articole şi studii care demonstrau cu o rigoare aproape ştiinţifică necesitatea auditului extern şi rolul său de mecanism absolut indispensabil în contextul guvernanţei ca strategie de protecţie împotriva eşecurilor corporative. Cu toate acestea, la nici un deceniu după evenimentele amintite, criza economică actuală se globalizează, făcând loc speculaţiilor şi întrebărilor legate de rolul auditului. Studiul de faţă identifică şi explorează unele modificări survenite în percepţiile publicului larg, în aşteptările sale faţă de rolul auditului în contextul circumstanţelor economice actuale. Întrebări precum: „Auditul extern – o alegere voluntară sau obligaţie legală? Este sau nu util auditul extern? De ce nu poate fi auditul extern o platoşă împotriva efectelor crizei?” ş.a. sunt abordate în cadrul cercetării prin formulare de ipoteze şi poziţionări proprii. Recursul la bogata literatură internaţională prin examinarea explicaţiilor atribuite percepţiilor diferite faţă de rolul auditului reprezintă axa metodologiei de cercetare utilizate. Concluziile autorilor reflectă rezultatele raţionamentelor profesionale emise. Fiind o temă situată prin excelenţă la graniţa dintre economie – sociologie – psihologie, inedită pentru literatura autohtonă, ancheta socială este unul din mijloacele ştiinţifice esenţiale care ar permite validarea ştiinţifică a rezultatelor acestui studiu. De altfel, trebuie spus că studiul reflectă concluziile unei etape preliminare dintr-o cercetare mai amplă, care are în vedere inclusiv derularea unei anchete sociale. \r