Conferinţa internaţională a CAFR "Auditorul transfrontalier: profesionalism şi independenţă"

Autor:\N

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Atelierul II: "Asigurarea calităţii activităţii de audit"\r