Consideraţii privind reglementările BNR în contextul implementării IFRS de către sistemul bancar din România

Autor:Cristian ŞTEFAN, Mihaela MUŞAT

JEL:M40, M41, M48

DOI:

Cuvinte cheie:instituţii de credit, Banca Naţională a României, directive europene, IFRS, Fondul Monetar Internaţional, FINREP

Abstract:
2012 este anul în care IFRS vor fi pe deplin implementate de către sistemul bancar din România. În prezent, regulile contabile în vigoare aplicabile instituţiilor de credit sunt Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul BNR nr.13/2008. Deşi reglementările transpun în legislaţia naţională toate prevederile relevante ale directivelor europene aplicabile situaţiilor financiare individuale, acestea includ, de asemenea, tratamente similare celor prevăzute de IFRS, aplicabile situaţiilor pentru care directivele europene nu conţin prevederi specifice. În plus, pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate, instituţiile de credit din România trebuie să aplice exclusiv IFRS.\rTrebuie menţionat că implementarea cuprinzătoare a IFRS de către sectorul bancar este un obiectiv prevăzut în Scrisoarea de intenţie semnată la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, prin care Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice îşi asumă angajamentul de a adopta către sfârşitul perioadei programului cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a IFRS de la începutul anului 2012.\rImplementarea IFRS este precedată de o perioadă de tranziţie (2009 - 2011) în care instituţiile de credit trebuie să întocmească, exclusiv în scop informativ, un set separat de situaţii financiare IFRS, în plus faţă de situaţiile financiare individuale conforme cu reglementările naţionale (Ordinul BNR nr.13/2008). \rÎn luna iulie 2010, a fost emis Ordinul BNR nr.9/2010 care stabileşte faptul că, începând cu 1 ianuarie 2012, instituţiile de credit vor ţine contabilitatea şi vor întocmi situaţiile financiare anuale (individuale) în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Prin urmare, instituţiile de credit vor organiza şi conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile IFRS, ale Legii contabilităţii şi cu alte prevederi legale aplicabile, precum şi cu prevederile reglementărilor emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a respectivului ordin.