Consideraţii privind utilizarea contului 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” în domeniul contabilităţii activelor biologice

Autor:Lect. univ. dr. Sorin-Constantin DEACONU

JEL:M41, Q10, H30

DOI:

Cuvinte cheie:venituri, cheltuieli, situaţii financiare, beneficii economice, active biologice

Abstract:
Activitatea productivă reprezintă pentru România la ora actuală un aspect acut ce ar trebui soluţionat în perioada imediat următoare, în sensul de a se oferi un cadru propice mai ales investiţiilor în agricultură. Contabilitatea poate să sprijine acest proces de ameliorare a sectorului agricol şi nu numai prin instrumentele şi procedeele pe care le are la îndemână. Astfel, contul 711 reprezintă pentru practicianul, dar şi pentru teoreticianul contabil un element discutabil în ceea ce priveşte efectele utilizării lui (spre exemplu, impozitul pe profit ce trebuie achitat de către exploataţia agricolă chiar dacă nu au fost recoltate activele agricole). Lucrarea propune o analiză paralelă a conturilor 711 şi 722 pentru a scoate în evidenţă diferenţele din punct de vedere contabil, recomandând în acelaşi timp auditorilor acordarea unei pledoarii speciale când se realizează „verificarea” acestor elemente. Lucrarea prezintă de asemenea, câteva propuneri în legătură cu eliminarea contului bifuncţional 711 din planul de conturi şi înlocuirea sa cu alt cont ce va avea funcţie contabilă de pasiv. Toate aceste propuneri sunt efectuate cu scopul de a uşura munca profesionistului contabil şi de a îmbunătăţi informaţiile prezentate în balanţa de verificare, situaţiile financiare etc.\r