Convergenţa contabilităţii instituţiilor publice cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)

Autor:Drd. Doina ILIE, dr. Georgeta ALECU

JEL:M41, M49

DOI:

Cuvinte cheie:armonizare, convergenţă, conformitate, angajamente, puncte slabe, ameninţări

Abstract:
Obiectivul acestui articol este să comenteze gradul de convergenţă a normelor contabile naţionale pentru sectorul public cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, omisiunile de la standardele implementate deja şi să prezinte propunerile autorilor pentru implementarea şi a altor IPSAS, care sunt punctele slabe şi ameninţările acestui proces. În acest scop, autorii au efectuat o analiză a situaţiilor financiare guvernamentale ale anului 2009 afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, conformitatea acestora cu normele naţionale, precum şi convergenţa cu IPSAS. \rCa urmare a acestei analize, a fost stabilită conformitatea cu normele naţionale şi convergenţa cu IPSAS şi, de asemenea, au fost subliniate omisiunile semnificative de la IPSAS care pot influenţa relevanţa şi credibilitatea situaţiilor financiare.\rÎn final, au fost prezentate concluziile autorilor referitor la necesitatea adoptării IPSAS, punctele slabe şi ameninţările acestui proces. \r\r\r