Auditul resurselor umane - factor relevant al managementului performanţei

Autor:Drd. Georgeta - Elvira MARINESCU

JEL:M 40, O 15, J 24

DOI:

Cuvinte cheie:auditul resurselor umane, indicatori de performanţă, strategie globală, benchmarking, capital uman, rolul strategic al resurselor umane

Abstract:
În teoria şi în practica auditului, care s-a impus ca o componentă deosebit de relevantă a economiei normative contemporane, un rol din ce în ce mai important îl deţine auditul resurselor umane sau mai nou, auditul capitalului uman.\rDacă pornim de la sintagma acceptată de majoritatea economiştilor – „oamenii reprezintă principala resursă strategică a organizaţiei” – rezultă în mod convingător că auditarea resurselor umane este o cerinţă esenţială a oricărei strategii care se doreşte a fi durabilă şi performantă. Articolul abordează modul în care auditarea resurselor umane asigură evaluarea politicilor alternative folosite, măsurând şi cântărind diferitele beneficii şi costuri ale modului de valorificare a capitalului uman.\r\r