Criza pieţelor financiare – impuls pentru perfecţionarea guvernanţei economice în Uniunea Europeană

Autor:Lector univ.dr.Eugen NICOLĂESCU

JEL:G 30, M 42, M 48

DOI:

Cuvinte cheie:criză economică, guvernanţă economică, reformare legislativă, reglementarea serviciilor financiare, auditori financiari

Abstract:
În contextul preocupărilor pentru stimularea redresării economice, la nivelul Uniunii Europene se acordă o importanţă deosebită temei „guvernanţa economică europeană”. În acest sens, a fost elaborat un calendar de acţiuni şi s-a lansat un proiect legislativ ambiţios, care să realizeze un cadru mai precis şi mai larg în sensul reaşezării guvernanţei economice, ţinând cont de desfăşurarea crizei economice, de vulnerabilităţile sesizate, de existenţa multor deficienţe în organizarea şi funcţionarea instituţională.\rArticolul prezintă şi comentează la început măsurile adoptate, documentele de recomandări şi propunerile legislative. În a doua parte a articolului sunt formulate unele evaluări asupra rezultatelor obţinute, a tendinţelor şi direcţiilor de acţiune care urmează, pentru ca în final autorul să pună în atenţie necesitatea implicării mai active a auditorilor financiari în procesul de creştere a responsabilităţii pieţelor financiare, în contextul perfecţionării guvernanţei economice la nivel european.\r\r\r