Analiza codurilor de guvernanţă corporativă de la nivelul Uniunii Europene din perspectiva contribuţiei auditului extern

Autor:Asist.univ.dr. Cristina BOŢA-AVRAM, prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ

JEL:M 40, M 42, M 21, M 14

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, audit extern, independenţă, cod de guvernanţă corporativă, Uniunea Europeană

Abstract:
Prezentul studiu este rezultatul unei activităţi de cercetare mai ample care şi-a propus dezvoltarea unei analize comparative a codurilor de guvernanţă corporativă emise la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene din perspectiva contribuţiei funcţiei de audit la asigurarea unei bune guvernanţe corporative. Pentru a fundamenta această amplă analiză a codurilor de guvernanţă corporativă din ţările membre UE, s-au avut în vedere tendinţele care se manifestă atât pe plan internaţional, cât şi naţional cu privire la necesitatea unei abordări trilaterale a funcţiei de audit în contextul guvernanţei corporative. Finalitatea acestei activităţi de cercetare se va concretiza în trei studii distincte, construite pe analiza modului în care cei trei piloni centrali ai funcţiei de audit (auditul extern, auditul intern şi comitetul de audit) ar contribui la eficientizarea guvernanţei corporative de la nivel european. Primul studiu din seria celor trei are ca principal deziderat ştiinţific efectuarea acestei analize comparative din perspectiva auditului extern. Prin prezentarea principalelor concluzii obţinute în urma studiului comparativ asupra modului în care sunt prevăzute rolul şi responsabilitatea auditului extern în contextul codurilor de guvernanţă UE, autorii nutresc speranţa de a stimula cercetările viitoare şi iniţierea unor dezbateri constructive în aria de cercetare. \r