Misiunea de auditare a fraudei: identificarea unui profil al riscului de fraudă prin tehnica “Red Flags”

Autor:Prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC, drd. Ioan-Bogdan ROBU

JEL:C38, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:indicatori semnal, audit de fraudă, profil al riscului de fraudă, analiză factorială

Abstract:
Marile scandaluri financiare au contribuit semnificativ la destabilizarea mediului economico-financiar la nivel mondial, prin scurt-circuitarea fluxurilor de investiţii-finanţare, prin discreditarea pieţelor financiare dar şi prin efectele de ordin financiar, social şi politic pe care le-au determinat. Răspunsul profesiei contabile, prin rolul esenţial al auditorilor în emiterea unei opinii independente, obiective şi profesioniste cu privire la acurateţea situaţiilor financiare, a fost promovarea unui nou panaceu, auditul de fraudă, responsabil exclusiv cu prevenirea şi detectarea fraudelor financiare. Pentru buna sa desfăşurare, auditul de fraudă dispune de o metodologie şi de o serie de instrumente proprii, utile auditorului în cadrul misiunii de audit. Astfel, pornind de la un eşantion de 65 de firme fraudate (cazuri celebre la nivel mondial) şi nefraudate autorii studiului îşi propun identificarea unui profil financiar al riscului de fraudă, util auditorului în prevenirea şi detectarea acestor acte reprobabile. Rezultatele obţinute au permis identificarea unor piste de audit, coroborate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru determinarea domeniilor predispuse riscului de fraudă. Validarea ipotezelor de lucru a fost posibilă pe baza utilizării tehnicii rapoartelor pentru obţinerea indicatorilor financiari şi a analizei factoriale a corespondenţelor multiple. Prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul softului statistic SPSS 19.0. \r\r