Noi abordări ale auditului sistemelor informatice orientate pe creşterea performanţei investiţiilor IT

Autor:Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE, drd. Corina IONESCU

JEL:M15, M42

DOI:

Cuvinte cheie:economie digitală, modelul auditului, reingineria proceselor de auditare, auditul performanţei investiţiilor IT, cadrul de lucru Val IT

Abstract:
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (ICT) constituie şi va continua să reprezinte un factor motor major al modernizării în economie şi în societate. Lucrarea are la bază o documentare exhaustivă privind noile abordări din domeniul auditului IT, focalizată pe studii şi analize comparative raportate la cele mai semnificative experienţe în domeniu, realizată prin prisma standardelor şi bunelor practici existente pe plan internaţional. Au fost desfăşurate studii şi analize privind: modelele de auditare referinţă, metodele şi tehnicile specifice, cadrul metodologic şi procedural pentru audit, bazate pe analiza tehnicilor şi metodelor moderne de auditare specifice sistemelor informatice, precum şi a particularităţilor care induc schimbări radicale în desfăşurarea misiunilor de audit în condiţiile extinderii spectaculoase a investiţiilor în infrastructurile IT. \rÎn plan practic, contribuţia a constat în evaluarea unui număr semnificativ de site‑uri web ale unor instituţii publice relevante din România pentru a determina amploarea investiţiilor în infrastructuri şi sisteme/ servicii IT, precum şi în examinarea globală a impactului pe care îl are extinderea investiţiilor IT, prin analiza rezultatelor şi abordărilor raportate pe plan intern şi internaţional de către instituţii cu tradiţie în auditul extern. Este prezentat un model de auditare de referinţă orientat pe guvernarea şi auditul performanţei investiţiilor IT, bazat pe COBIT 5.\r