Considerente privind capacitatea de implementare corespunzătoare a IFRS

Autor:Prof.univ.dr. Magdalena MIHAI, conf.univ.dr.Cristian DRĂGAN, drd. Anca CIUMAG, Masterand Adriana IOTA

JEL:M41, M49

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, condiţii de îndeplinit, capacitate de implementare, opţiune de aplicare, informaţii relevante, credibile şi transparente

Abstract:
Ca urmare a cercetării efectuate s-a constatat că atât standardele internaţionale de contabilitate, cât şi reglementările contabile naţionale conţin doar prevederi potrivit cărora „entităţile au obligaţia să deţină capacitatea de implementare corespunzătoare a IFRS-urilor”. Modul cum trebuie înţeleasă această expresie revine integral practicienilor şi raţionamentului profesional al acestora, ceea ce, după opinia autorilor, constituie o problemă cu risc ridicat de a fi soluţionată în mod nesatisfăcător. Din acest considerent aceştia au acordat atenţie respectivei expresii şi au propus şi documentat câteva condiţii care trebuie îndeplinite sau, altfel spus, posibilităţi prin care îi sunt îndeplinite cerinţele, şi anume: înţelegerea corectă de către acţionari sau finanţatori a necesităţii şi oportunităţii obţinerii de informaţii relevante, credibile şi transparente; desemnarea unor persoane competente şi receptive care să îndeplinească condiţiile premergătoare implementării IFRS; proiectarea machetelor aferente situaţiilor financiare; realizarea programelor informatice adecvate şi completarea politicilor contabile cu tratamentele impuse de IFRS. \r \t \r