Posibilităţi de estimare a valorii juste pentru sistemele de producere a energiei verzi

Autor:Drd. Ileana Monica JULEAN, drd. Teodora Alexandrina BORFOAIA

JEL:Q42, C26, G17

DOI:

Cuvinte cheie:energie verde, valoarea justă, metoda veniturilor

Abstract:
Determinarea valorii juste pentru imobilizările corporale, necesară cu ocazia reevaluării de către o entitate, reprezintă de foarte multe ori o adevărată provocare. \rConform definiţiei prezentată în literatura de specialitate, precum şi în reglementările naţionale, valoarea justă este suma pentru care un activ ar putea fi schimbat între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective.\rÎn practică, există numeroase cazuri când o entitate nu poate obţine informaţii de pe o piaţă reglementată.\rÎn aceste cazuri, entitatea trebuie să aplice modele matematice, în scopul de a estima valoarea justă a unui activ. \rModelul ales de către o entitate trebuie să fie bine documentat, deoarece rezultatul aplicării metodei de estimare este valoarea justă a unui activ la care acesta va fi recunoscut în situaţiile financiare anuale şi va afecta indicatorii de performanţă ai entităţii. \rModelul ar trebui să fie, de asemenea, simplu şi clar pentru a permite auditorilor să îşi exprime o opinie atunci când auditează situaţiile financiare care cuprind valori obţinute pe baza unor modele de evaluare.\r