Raportul între auditul intern şi auditul extern în contextul costului nevoii de asigurare

Autor:Drd. Daniela CREŢU (COLOIU)

JEL:M 48, M42, C 68, C 71

DOI:

Cuvinte cheie:control, audit intern, teoria de agent, teoria jocurilor

Abstract:
Prezentul articol are ca obiect relaţia auditului extern cu auditul intern, privită din prisma nevoii de „asigurare”.\rStudiul teoretic care a utilizat teoria de agent şi teoria jocurilor a fost completat cu un chestionar care a vizat percepţia unui grup de persoane privind introducerea unei asigurări suplimentare. Cercetarea explică relaţia directă între responsabilităţile asumate de auditul intern, costurile acestuia şi relaţia audit extern – audit intern.\rModelul cantitativ oferă, pe lângă un instrument de analiză concret, concluzii de oportunitate şi posibilitatea abordării unor strategii coerente de audit.\rStudiul defineşte relaţia audit intern – audit extern, privită prin prisma unui model numeric determinat de calitatea asigurării dată de auditul intern.\rStudiul oferă, de fapt, explicaţia pentru care unele firme au o dezvoltare a auditului de un anumit tip, proceduri diferite sau un număr de auditori diferit, precum şi motive care duc la această stare de fapt.\r