Auditorii externi şi guvernanţa corporativă sub impactul crizei financiare

Autor:Prof. univ. dr. Laurenţiu DOBROŢEANU, lect. univ. dr. Nicoleta COMAN, conf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU,

JEL:M42, K22, G01, G34

DOI:

Cuvinte cheie:criza financiară, raport de audit, comitet de audit, transparenţa, aşteptări, audit, guvernanţă

Abstract:
Odată cu declanşarea recentei crize financiare globale, guvernanţa corporativă şi auditul extern au fost readuse la rampa judecăţii publice, resuscitând suspiciunile legate de utilitatea lor în prevenirea acestor şocuri majore. Plecând de la aceste circumstanţe, studiul realizează o investigare retrospectivă a comportamentului auditorilor externi şi al structurilor de guvernanţă – în speţă, comitetele de audit – prin prisma responsabilităţilor acestora legate de transparentizarea informaţiilor relevate în contextul rapoartelor de audit şi al rapoartelor de guvernanţă. Concluzia majoră care se desprinde în baza rezultatelor cercetării întreprinse indică faptul că, în general, atât auditorii, cât şi comitetele de audit au respectat de fapt cerinţele de transparenţă impuse de reglementările relevante. Mai mult decât atât, rezultatele studiului arată că auditorii au răspuns pe deplin aşteptărilor structurilor de guvernanţă şi ale acţionarilor, fapt care demolează alegaţiile referitoare la discrepanţele de aşteptări generate de informaţiile prezentate în raportul de audit. \r