Consideraţii privind poziţionarea valorii juste la graniţa dintre evaluare şi contabilitate

Autor:Drd. Maria Mădălina NIŢĂ

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:valoare justă, valoare de piaţă, tehnică de evaluare, input observabil, input neobservabil, piaţă activă

Abstract:
Obiectivul principal al lucrării este de a prezenta unele aspecte legate de evaluarea la valoarea justă în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Standardele Internaţionale de Evaluare, dar şi cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009. Valoarea justă, ca şi concept contabil, precum şi modul de determinare al acesteia prezintă o importanţă deosebită în evaluarea elementelor din situaţiile financiare, atât la nivel naţional cât şi internaţional. De asemenea, lucrarea se referă şi la unele aspecte de actualitate prevăzute în Expunerea de proiect intitulată ˝Fair value measurement˝, emisă de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) în 2009. \rTotodată, articolul abordează unele elemente comparative între valoarea justă, ca noţiune contabilă, şi valoarea de piaţă utilizată în evaluări, modul în care interacţionează aceste două concepte economice, precum şi caracteristicile tehnicilor de evaluare utilizate pentru evaluarea la valoarea justă în condiţiile inexistenţei unor pieţe active. \r