Consideraţii privind tratamentul contabil al achiziţiilor de afaceri

Autor:Dr. Georgeta PETRE, dr. Alexandra LAZĂR, drd. Monica AVRAM, drd. Elisabeta DUINEA

JEL:M 410

DOI:

Cuvinte cheie:situaţii financiare anuale, achiziţie de afaceri, valoare justă, fond comercial pozitiv, fond comercial negativ

Abstract:
Achiziţiile de afaceri pot genera uneori plata unei diferenţe faţă de valoarea justă a afacerilor. Alternativ, există situaţii în care preţul de cumpărare este sub valoarea justă a afacerii dobândite. Ambele cazuri se întâlnesc în situaţiile financiare anuale individuale. Articolul se referă, aşadar, la aceste situaţii financiare, nu la cele consolidate.\rÎn funcţie de natura diferenţei înregistrate, pozitivă sau negativă, entităţile trebuie să stabilească şi tratamentul contabil aplicabil.\r\tReglementările contabile aplicabile operatorilor economici impun tratarea fondului comercial în mod similar altor imobilizări necorporale. Referitor la fondul comercial negativ, aceleaşi reglementări prevăd un tratament contabil similar veniturilor înregistrate în avans. Ca urmare, în legătură cu ambele categorii de fond comercial, efectul se regăseşte în final în contul de profit şi pierdere.\r \r