Impactul crizei economice asupra activităţii de audit

Autor:Conf. univ. dr. Tibor PÁL

JEL:G 01, M 42, M 41

DOI:

Cuvinte cheie:criza economică, audit financiar, raportări financiare, proceduri contabile

Abstract:
Din cauza caracterului său neobişnuit, criza economică mondială a însemnat pentru auditori conştientizarea rolului esenţial al estimării diferitelor riscuri atunci când evaluează o companie. Aceasta se aplică, în special, în cazul noţiunii de „continuitate a activităţii”.\rEstimarea acestor riscuri este o problemă mai complicată şi o încercare reală pentru auditor, într-o astfel de perioadă de criză.\rExistă însă termenii profesionali, precum standardele de audit, principiile asigurării calităţii şi recomandările metodologice, care le stau la dispoziţie. Prin urmare, orice fel de probleme, chiar dacă nu pot fi rezolvate cu uşurinţă, pot fi, totuşi, soluţionate.\r\r