Analiza profilului riscului de fraudă în evaluarea riscului de audit

Autor:Prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC, lect. univ. dr. Ionela-Corina CHERSAN, drd. Ioan-Bogdan ROBU, Univ. „Al. I . CUZA” Iaşi

JEL:C12, C35, C38, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:risc de audit, risc de fraudă, analiză factorială, profil de risc, variabile Dummy

Abstract:
Studiul a permis identificarea unui profil al riscului de fraudă, în funcţie de o serie de factori de ordin calitativ, pe baza analizei factoriale a corespondenţelor multiple şi a regresiei cu variabile dihotomice. Plecând de la identificarea domeniilor de activitate al firmelor fraudate, de la perioada desfăşurării şi identificării fraudei (înainte sau după adoptarea şi implementarea legii Sarbanes-Oxley Act), dar şi de la auditorul însărcinat cu emiterea opiniei din cadrul raportului (în perioada aferentă desfăşurării fraudei), s-a demonstrat că se poate obţine un profil al riscului de fraudă (asupra activelor sau asupra raportării). Analiza s-a efectuat pe un eşantion de 30 de firme fraudate (cazuri celebre la nivel internaţional). Prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul instrumentului informatic SPSS 15.0.\r