Obţinerea probelor de audit pentru testarea „Going Concern”, folosind metode statistice avansate în analiza influenţei factorilor asupra ratei îndatorării globale

Autor:Prof. univ. dr. Elisabeta JABA, drd. Ioan-Bogdan ROBU

JEL:C12, C38, G32, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:principiul continuităţii activităţii, probe de audit, rata îndatorării globale, factori de influenţă

Abstract:
Actualul context economic, marcat de prezenţa crizei şi a fraudelor financiare, impune auditorului adoptarea celor mai bune metode şi tehnici de analiză a datelor pentru obţinerea probelor care vor servi la fundamentarea opiniei de audit. Auditorul financiar trebuie să evalueze şi capacitatea firmei auditate de a-şi continua activitatea într-un orizont de timp previzibil. Articolul şi-a propus să prezinte utilitatea metodelor statistice avansate în analiza influenţei factorilor asupra ratei de îndatorare globală, ca indicator al continuităţii activităţii. Plecând de la identificarea factorilor de influenţă, s-a demonstrat faptul că agregarea acestora printr-o funcţie scor poate contribui la clasificarea firmelor în grupe valorice, definite după rata îndatorării globale. Studiul s-a realizat pe un eşantion de 80 de firme cotate la Bursa de Valori Bucureşti, în perioada 2003-2008. Pentru obţinerea rezultatelor cercetării, datele au fost prelucrate cu SPSS 15.0. \r\r