Auditul financiar în contextul explorării şi evaluării resurselor minerale

Autor:Alexandru CORACIONI

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:resurse minerale, explorare, evaluare, costuri de explorare şi dezvoltare, metoda eforturilor de succes

Abstract:
Articolul prezintă problematica explorării şi evaluării resurselor minerale în contextul conceptelor contabile aplicabile în România, precum şi implicaţia acesteia asupra activităţii auditorului financiar. De asemenea, prezintă cadrul general juridic al desfăşurării activităţilor din industria extractivă, împreună cu clasificarea principalelor tipuri de activităţi. Conceptele contabile din România aplicabile pentru domeniul explorării şi evaluării resurselor minerale sunt descrise în comparaţie cu reglementarea contabilă internaţională IFRS 6 şi FAS 19 (U.S.A.), fiind completate cu informaţii specifice standardelor de evaluare. În final sunt discutate câteva aspecte ale misiunii de audit financiar pentru acest domeniu.\r