Consideraţii asupra auditului situaţiilor financiare ale grupului în lumina versiunii clarificate a ISA 600

Autor:Adriana ILIESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:componente semnificative, probe de audit, prag de semnificaţie, auditorul de grup, auditorul componentelor

Abstract:
Acest articol identifică şi abordează în cele ce urmează câteva din aspectele cheie pe care le aduce în discuţie varianta revizuită a standardului ISA 600, Consideraţii Speciale - Audituri ale Situaţiilor Financiare ale Grupului (Inclusiv Activitatea Auditorilor Componentelor) şi cum se vor reflecta acestea în activitatea practică. \rÎn opinia autorului şi din experienţa KPMG, aceste aspecte vor trebui luate în considerare de către echipele misiunii la nivelul grupului în mare parte în faza de planificare a auditului societăţilor de grup, dar şi ulterior, pe întreg parcursul auditului, ridicând diverse probleme practice, cum ar fi:\r- Cum decide partenerul misiunii la nivelul grupului care dintre componente vor face subiectul auditului pe baza anumitor criterii;\r- Cât de mult şi în ce situaţii se poate baza auditorul de grup pe procedurile de audit efectuate de către alţi auditori (din reţeaua proprie sau din afara acesteia);\r- Care sunt cerinţele minime prevăzute de standard în ceea ce priveşte comunicarea dintre auditori şi ce obstacole pot interveni în acest sens\r\r