Rezultatul global, o nouă dimensiune în măsurarea performanţei entităţilor sectorului public din România

Autor:Prof. univ. dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, prof. univ. dr. Daniela Artemisa CALU, drd. Robert ŞERBAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:entitate a sectorului public, rezultat global, performanţă, raportare financiară

Abstract:
Recesiunea economică generată de criza financiară mondială, cu implicaţii asupra nevoii acute de finanţare şi a încrederii publicului privind modul de utilizare a resurselor, impune o nouă dimensiune în raportarea performanţei entităţilor sectorului public din România. Prin cercetarea fundamentală întreprinsă se structurează problematica măsurării performanţei entităţilor sectorului public pe baza rezultatului global. \rDemersul cercetării are în vedere o sinteză a ideilor publicate pe această temă în literatura de specialitate, a reglementărilor elaborate de normalizatorii contabili naţionali şi internaţionali, de organisme ale profesiei contabile.\rÎn cadrul prezentului articol se explicitează conceptul de rezultat global, se analizează în viziunea naţională şi internaţională modelele de prezentare a performanţei pe baza rezultatului global şi se propune un model complementar care să răspundă nevoilor reale ale entităţilor sectorului public din România.\r