Activele necorporale şi criza economică: un nou „caz ciudat al Doctorului Jekyll şi al Domnului Hyde”

Autor:Drd. Sergiu PETRICĂ

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:active necorporale, goodwill, depreciere, ROA, continuitatea exploatării, judecată profesională

Abstract:
După mai bine de un an şi jumătate de la debutul oficial al crizei financiare, managerii din industriile de top şi decidenţii politici încearcă încă să înţeleagă pe deplin care sunt cauzele generatoare ale situaţiei actuale şi, mai important decât atât, care sunt măsurile necesare pentru conservarea randamentelor entităţilor lor la niveluri acceptabile. Totuşi, un număr mai restrâns de profesionişti se concentrează pe oportunităţile reale oferite de criză în vederea ameliorării performanţelor organizaţiilor lor în perioadele de creştere economică viitoare, post-criză.\rÎn acest context autorul a identificat un set esenţial de elemente al căror management ar trebui să fie în centrul atenţiei liderilor marilor organizaţii. Aceste elemente sunt: continuitatea exploatării, crearea şi evaluarea activelor necorporale, reproiectarea proceselor operaţionale, asigurarea controlabilităţii costurilor pe termen lung. Au fost aceste elemente captate în mod corect la nivelul prezentării situaţiilor financiare şi, în consecinţă, ce noi problematici au apărut în responsabilitatea auditorilor­? – sunt principalele întrebări la care articolul încearcă să răspundă. \rÎn vederea furnizării răspunsurilor, cercetarea s-a bazat pe observaţii efectuate asupra unui eşantion selecţionat dintre cele mai importante companii ale sectorului IT&C la nivel mondial şi studierea impactului modificărilor economico-financiare ale ultimei perioade asupra modalităţilor de aplicare a politicilor contabile şi a reflectării performanţei generale în cuantificările asociate recunoaşterii în situaţiile financiare şi managementului activelor necorporale.\r