Controlul intern şi credibilitatea situaţiilor financiare - noi direcţii de cercetare pe plan internaţional

Autor:Drd. Mirela DOBRE, prof. univ. dr. Allan HODGSON

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:deficienţe, slăbiciuni materiale, Legea Sarbanes-Oxley, credibilitate, raportări financiare

Abstract:
Această lucrare sintetizează cele mai noi cercetări privind relaţia dintre eficienţa sistemului de control intern şi credibilitatea pachetului de situaţii financiare publicate de companiile cotate la bursă. Conform studiilor precedente, controalele interne adecvate reprezintă un bun indicator pentru calitatea procesului de raportare, cât şi pentru creşterea eficienţei şi valorii unei companii. Acest aspect prezintă interes pentru auditori din mai multe puncte de vedere: poate afecta complexitatea şi extinderea procedurilor de audit aplicate sau poate influenţa tarifele percepute pentru serviciile de asigurare sau de non-asigurare.\rNu în ultimul rând, lucrarea poate fi utilă profesioniştilor care apreciază relevanţa celor mai recente dezvoltări referitoare la bunele practici de guvernanţă în marile companii de peste ocean. Acestea se supun unor reglementări ce dau tonul transparenţei raportării în întreaga lume şi, mai mult, reprezintă punctul de plecare sau inspiraţia pentru conceperea unor cadre legislative din ce în ce mai fiabile. \rPrima parte a lucrării investighează modalităţile prin care calitatea raportării poate fi viciată de deficienţe în desfăşurarea controlului intern. Capitolul 2 include o recenzie a cercetărilor empirice în legătură cu efectele publicării acestor deficienţe, iar Capitolul 3 analizează cerinţele reglementărilor în vigoare pe plan mondial. Concluzia este că impunerea obligaţiei informării investitorilor despre slăbiciunile sistemului de control intern, mai ales cele aferente procesului de raportare financiară este benefică atâta timp cât costurile de conformitate nu depăşesc beneficiile. Provocarea pentru profesia de auditor în România este de a contracta misiuni şi de a consilia în aşa fel încât eficienţa clienţilor să sporească şi mai mult, să facă acest lucru într-o manieră care să convingă firmele de utilitatea angajării acestor costuri suplimentare.\r