Analiza unor elemente de actualitate în tratamentul fiscal aferent evaluării titlurilor de tranzacţie

Autor:Drd. Graţiela CONSTANTIN, dr. Ionuţ SIMION

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:titlurile de tranzacţie, regimul fiscal, Codul fiscal

Abstract:
Articolul prezintă tratamentul fiscal aferent evaluării titlurilor de tranzacţie aflate în portofoliul băncilor româneşti, în lumina recentelor modificări ale Codului Fiscal din România care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2010. Scopul principal al articolului este de a reliefa modificările fiscale care au un impact direct asupra acestei evaluări şi de a prezenta în paralel tratamentul fiscal şi contabil aplicabil pentru anii 2009 şi 2010. Schimbarea tratamentului fiscal în 2010 este considerată de asemenea foarte importantă pentru bănci. În final, rezultatul dorit de acest articol este de a crea un grad de confort mai mare în rândul băncilor în legătură cu înţelegerea acestor schimbări şi punerea lor în practică. \r