Consideraţii privind controlul calităţii firmelor de audit

Autor:Chris CANTWELL

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:ISQC 1, controlul calităţii, Codul Etic, monitorizare

Abstract:
Înţelegerea Standardelor Internaţionale de Audit clarificate, dar şi a obiectivelor pe care le urmăresc respectivele standarde constituie cheia conformării firmelor de audit la cerinţele acestora. \rÎn acest articol autorul supune atenţiei Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC)1, destinat firmelor de audit.\rAutorul prezintă cele şapte arii de acoperire ale respectivului standard, conform unei sinteze realizate de ICAEW - Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor, şi recomandă câteva proceduri pentru implementarea acestora în activitatea firmelor care efectuează audit şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte servicii conexe şi de asigurare. \r