Utilizarea tehnologiilor de inteligenţă artificială în dezvoltarea auditului continuu

Autor:Drd. Adrian VINTILESCU BELCIUG, drd. Daniela COLOIU (CREŢU), drd. Adriana LUPU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit public intern, audit continuu, text mining, sisteme expert, procese, six sigma

Abstract:
Luarea deciziilor în timp real depinde în mare parte de existenţa informaţiei şi a procesării acesteia utilizând tehnologii corespunzătoare. Schimbările în procesele de business impun schimbări şi în procedurile de audit ce se pot dezvolta în timp real determinând, practic, un audit în mediu informatizat de tip continuu.\rArticolul, pe lângă prezentarea auditului continuu ca direcţie de dezvoltare, completează utilizarea tehnologiei de data mining cu alte tehnici aparţinând inteligenţei artificiale care pot fi utilizate: procedura de text mining, sistemele expert şi modelarea proceselor. Referitor la aceste tehnici sunt prezentate exemple concrete edificatoare în cele trei direcţii.\rArticolul prezintă în primul rând un studiu de caz specific identificării fraudei într-un mediu continuu de date bazat pe reguli if - then specifice unui sistem expert.\rÎn a doua parte este prezentată identificarea cu ajutorul tehnicilor nesupervizate a obiectelor auditabile utilizând tehnici de text mining pe documente aparţinând organizaţiilor.\rAl treilea studiu se referă la modelarea proceselor de business şi utilizarea datelor în controlul continuu al proceselor. \rRezultatele studiului pot conduce la noi direcţii de dezvoltare a tehnicilor de audit în mediu informatizat, însă şi la crearea unei platforme de audit intern de tip continuu în entităţi.\r