Studiu privind perspectivele auditului intern

Autor:Alina SIMA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, profesie, profesionalism, etică, guvernanţă corporatistă, criza economică

Abstract:
Criza economică globală şi modificările cadrului de reglementare ca răspuns la dezechilibrele economice şi deficienţele de guvernanţă corporatistă reliefate de recesiunea globală şi-au făcut simţite efectele şi asupra auditului intern, care este în prezent într-un moment critic. Potrivit studiului PwC „Stadiul profesiei de audit intern 2010”, directorii financiari şi auditorii interni sunt conştienţi că funcţia de audit intern poate şi ar trebui să genereze mai multă valoare, extinzându-şi rolul şi devenind un partener de prim rang al consiliilor executive şi al consiliilor de administraţie. Studiul susţine ideea că departamentele de audit intern au făcut progrese semnificative şi că îşi stabilesc corespunzător priorităţile, dar încă există o distanţă critică de parcurs pentru a ajunge la nivelul unei funcţii performante de audit intern. Autorii studiului propun conceptul de Audit intern 2.0, care reflectă cele mai bune practici în domeniu, precum şi aşteptările privind funcţia de audit intern. În concluzie, articolul arată că în organizaţiile care au dezvoltat o funcţie de audit intern, procesul de aliniere la Standardele Internaţionale de Audit Intern (IAA) fie este implementat complet, fie se află în proces de implementare. Acest lucru este vizibil în gradul de independenţă, obiectivitate şi optimizare al funcţiilor, cât şi în nivelul de adresare a nevoilor şi aşteptărilor consiliului de administraţie şi managementului companiilor.\r