Studiu privind relevanţa publicării raportului de audit intern în contextul asigurării unei bune guvernanţe corporative

Autor:Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ, Asist.univ.dr. Cristina BOŢA-AVRAM

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:funcţia de audit intern, raportul de audit intern, guvernanţă corporativă, transparenţă, încrederea investitorilor

Abstract:
Studiul de faţă îşi propune să analizeze care ar fi relevanţa publicării raportului de audit intern în vederea asigurării unei mai bune transparenţe, necesară pentru o guvernanţă corporativă eficientă, ţinând cont de volatilitatea actualului context economic. Motivaţia pentru realizarea unui astfel de studiu porneşte de la faptul că rolul funcţiei de audit intern în asigurarea unei bune guvernanţe corporative este unul semnificativ, iar diversele părţi interesate în activitatea unei entităţi reproşează uneori auditului intern nepublicarea raportului de audit intern, care le-ar aduce acestora o serie de informaţii importante asupra „bucătăriei interne” a unei entităţi. Mai mult, se înaintează ideea că această „secretizare” a raportului de audit intern este în dezacord cu mult aclamata transparenţă pe care ar trebui să o asigure o bună guvernanţă corporativă. Pentru realizarea acestui demers s-a procedat la efectuarea unei cercetări empirice pe bază de chestionar în rândul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România. Rezultatele acestei cercetări empirice relevă faptul că sunt argumente pro şi contra unei eventuale publicări a raportului de audit intern, însă este interesant faptul că o proporţie semnificativă a respondenţilor optează totuşi pentru publicarea raportului de audit intern, ca o premisă importantă pentru asigurarea transparenţei. \r