O abordare predictivă a informaţiilor misiunii de audit intern în entităţile sectorului public

Autor:Prof.univ.dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, prof.univ.dr. Eugeniu ŢURLEA, drd. Bogdan Gabriel VASILCIUC

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, entitate a sectorului public, abordare predictivă, risc, rapoarte privind domeniile/activităţile

Abstract:
Mediul economic actual, caracterizat prin trendul descendent al resurselor publice cu impact asupra structurilor organizaţionale şi implicit asupra performanţei entităţii şi calităţii serviciilor oferite, impune o nouă abordare a misiunilor de audit intern în sectorul public. \rPrin cercetarea fundamentală întreprinsă se conturează o abordare predictivă a informaţiilor misiunilor de audit intern la nivelul entităţilor sectorului public din România.\rDemersul cercetării are în vedere o sinteză a ideilor publicate de normalizatorii contabili naţionali şi internaţionali, de organisme ale profesiei contabile, lucrări propuse dezbaterilor pe această temă.\rÎn cadrul prezentului articol se explicitează conceptul de audit intern la nivel naţional şi internaţional, se analizează rolul ce revine auditului intern în entităţile sectorului public şi se propune elaborarea unei baze de date pentru administrarea informaţiilor obţinute din misiunile de audit şi utilizarea ulterioară a acestora de către auditul intern şi management, indiferent de tipologia entităţilor sectorului public.\r