O istorie raţională a contabilităţii

Autor:Profesor Alain BURLAUD

JEL:N 10, N 40, N 70, M 41

DOI:

Cuvinte cheie:contabilitate, istorie raţională, patrimoniu, monedă, reglementări, piaţă financiară

Abstract:
În acest articol, autorul prezintă, pe scurt, o istorie a contabilităţii bazată pe o concepţie materialistă, menită să explice „raţional” evoluţia acesteia în relaţie cu fenomenele economice şi sociale. \rPornind de la bazele teoretice ale acestui demers, autorul parcurge evenimentele care au marcat naşterea şi evoluţia activităţii contabile, de la păstrarea evidenţei cu „pietricele” în epoca sumeriană, trecând prin momente precum apariţia monedei, naşterea capitalismului, apariţia fiscalităţii, apariţia statului providenţial, dominaţia pieţelor financiare, până la problema contemporană a crizei mediului.\rÎn contextul schimbărilor economice şi sociale, autorul anticipează, în concluzie, noi dezvoltări ale practicilor contabile, care vor apela la noi mecanisme de reglementare şi de gestiune.