Definirea şi recunoaşterea instrumentelor financiare. Studiu de caz privind Forex Rolling Spots

Autor:Profesor univ. dr. Bogdan DIMA, lector univ. dr. ştefana Dima (Cristea), drd. Carmen ANGYAL

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:instrumente financiare, IAS/IFRS, Forex, rolling spots

Abstract:
Actuala criză economico-financiară internaţională a determinat utilizatorii informaţiilor financiar-contabile să acorde o atenţie suplimentară vastei sfere a instrumentelor financiare. Un interes crescând în această direcţie este demonstrat şi de cele mai recente proiecte ale International Accounting Standards Board (IASB) şi ale International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Aşadar, lucrarea de faţă analizează posibilităţile de implementare şi asimilare a prevederilor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IAS/IFRS) emise de IASB referitor la sfera şi conţinutul instrumentelor financiare în contextul actualului cadru legislativ din România, urmărind, de asemenea, în studiul de caz, clarificarea modalităţii de tratare a tranzacţiilor Forex rolling. \r