Principii şi recomandări propuse într-un nou Cod de Guvernanţă Corporativă

Autor:Bill BOWMAN, AmCham Romania

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate, comitetul de audit, consiliul de directori, independenţă, responsabilitate, transparenţă, consiliu de supraveghere

Abstract:
Articolul subliniază importanţa deosebită pe care companiile ar trebui să o acorde principiilor şi bunelor practici ale abordării guvernanţei corporative, precum şi interesul promovării lor în ţara noastră, pornind de la premisa generală că, în economiile de piaţă, companiile sunt interesate să depună eforturi pentru a dobândi viabilitate pe termen lung, optimizând în acelaşi timp încasările pentru acţionari.\rCompaniile urmăresc o varietate de roluri şi obiective în mediul social în care activează. Dimensiunea socială este câştigarea unei atenţii crescute din partea companiilor, a investitorilor şi a opiniei publice. Diversitatea este un fapt care trebuie să fie recunoscut în mod corespunzător, chiar şi atunci când complică problemele. Oricum, există un număr de principii generale de bază de guvernanţă corporativă care se aplică - sau ar trebui să se aplice - la toate companiile, cum ar fi integritate, transparenţă în luarea deciziilor, supraveghere corespunzătoare. Aceste cerinţe au fost incluse în Codul de Guvernanţă Corporativă elaborat recent de Camera de Comerţ Americană în România, care stabileşte un set de principii şi recomandări pentru societăţi pe acţiuni înregistrate în România şi pentru toţi membrii AmCham România.\r