Consideraţii privind cadrul general al procedurilor contabile proprii

Autor:Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU, conf. univ. dr. Aureliana-Geta ROMAN, drd. Mihaela MOCANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:strategie, procedură contabilă, politică contabilă, beneficii economice, rate de actualizare, control intern, auditor statutar

Abstract:
Prezentul articol îşi propune să abordeze o problemă de actualitate şi, totodată, deosebit de importantă pentru domeniul contabilităţii: procedurile contabile. Pornind de la unele aspecte concrete ale practicii în domeniu, această cerinţă legală este abordată prin prisma raportului strategie – procedură contabilă – politică contabilă şi prin prisma obligaţiei elaborării, aprobării şi actualizării permanente a procedurilor contabile. Nu în ultimul rând, este accentuată necesitatea ca procedurile contabile să fie proprii şi adecvate mărimii şi specificului fiecărei entităţi. În acelaşi timp, este subliniat şi rolul auditului statutar în legătură cu acestea. \r