Evaluarea mecanismelor de control intern specifice tehnologiilor informaţionale în cadrul auditului financiar

Autor:Lector univ. dr. Cristina GEAMBAŞU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:tehnologii informaţionale, audit financiar, riscuri IT, controale generale, controale de aplicaţie

Abstract:
Utilizarea extinsă a tehnologiilor informaţionale la nivelul activităţilor desfăşurate de organizaţiile economice are un impact major asupra datelor înregistrate în situaţiile financiar-contabile. Pentru a se asigura că aceste date sunt complete, fiabile şi precise, este necesar ca auditorul să evalueze riscurile aferente sistemelor informatice folosite de organizaţiile economice auditate şi eficienţa mecanismelor de control intern specifice acestora.\rArticolul cuprinde un studiu privind standardele şi metodologiile aplicabile în domeniul auditului financiar, în activitatea de evaluare a controalelor interne specifice tehnologiilor informaţionale. De asemenea, este realizată o sinteză a principalelor riscuri specifice mediilor informatizate, este efectuată o analiză a componentelor şi obiectivelor sistemului de control intern şi sunt propuse o serie de etape spre a fi parcurse de către auditor în procesul de evaluare a mecanismelor de control intern specifice tehnologiilor informaţionale, în cadrul auditului financiar.\r