Auditul, într-un mediu computerizat

Autor:Peter BYRNE, ACCA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit, sisteme contabile, standarde de audit, tehnici de audit asistate de calculator

Abstract:
Sistemele contabile ale multor companii, mari şi mici, sunt computerizate; această situaţie este reflectată de întrebări din toate examenele ACCA privind auditul. \rScopul acestui articol este să ajute auditorii profesionişti să înţeleagă mai bine această temă, oferind exemple practice de controale asistate de calculator şi de tehnici asistate de calculator, precum şi să prezinte modul în care acestea pot apărea în întrebările survenite în derularea unui proces de audit.\rPe parcursul acestui articol se vor face referiri la cele mai recente îndrumări din următoarele standarde:\r - ISA 300 (clarificat) Planificarea unui audit al situaţiilor financiare\r - ISA 315 (clarificat) Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a mediului său\r - ISA 330 (clarificat) Răspunsul auditorului la riscurile evaluate.\rAvantajele facilităţilor de audit încorporate sunt evidente, deoarece acestea sunt echivalente cu auditarea perpetuă a tranzacţiilor. Cu toate acestea, implementarea este costisitoare şi poate necesita participarea auditorului în etapa de elaborare a sistemului. Facilităţile de audit încorporate sunt adesea utilizate în timp real şi în medii care lucrează cu baze de date.\rObiectivele cheie ale unui proces de audit nu se modifică atunci când activitatea se desfăşoară într-un mediu computerizat. Auditorul trebuie să ajungă să înţeleagă pe deplin sistemul pentru a putea evalua riscul de control şi pentru a planifica activitatea de audit pentru a minimiza detectarea riscului.\r