Auditul performanţei capitalului fizic în funcţie de structura costurilor fixe

Autor:Prof.univ.dr.Constantin STAICU, Prof.univ.dr. Magdalena MIHAI, Conf.univ.dr. Cristian DRĂGAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit, menţinere capital fizic, performanţă, costuri fixe

Abstract:
Auditarea capitalului fizic necesită utilizarea mai multor metode şi tehnici moderne de obţinere şi interpretare corectă a probelor ce privesc performanţa efectivă a acestuia. Respectivele probe sau informaţii trebuie să fie suficiente pentru exprimarea unei opinii documentate. În ceea ce priveşte prezenta lucrare, autorii, ca de altfel şi specialiştii practicieni consultaţi, au considerat că sunt adecvate şi, totodată, uşor de aplicat metodele analizei în funcţie de structura costurilor şi a relaţiei costuri-eficacitate. În cazul aplicării primei metode amintite, s-a menţionat că, pentru început, se determină rezultatul exploatării, ca diferenţă între vânzări şi costurile totale, după care s-a reliefat modalitatea de stabilire şi interpretare a pragului de rentabilitate, avându-se în vedere în acest sens nivelul producţiei pentru care cifra de afaceri compensează strict costul total. Referitor la auditul bazat pe analiza cost-eficacitate se menţionează că s-a oglindit modul în care evoluează eficienţa cheltuirii resurselor, deci şi a capitalurilor proprii, pentru acţiuni economice, utilizându-se indicatori de efect şi de efort.\r