Particularităţile auditului situaţiilor financiare anuale ale asigurătorilor

Autor:Prof.univ.dr. Horia Ion NEAMŢU, drd. Ligia-Georgiana IVAZ

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:asigurări, audit, actuar, România, situaţii financiare, solvabilitate

Abstract:
Principalul obiectiv al lucrării este de a prezenta într-o manieră sintetică aspectele legate de cadrul de reglementare şi particularităţile auditului situaţiilor financiare ale asigurătorilor în scopul facilitării înţelegerii rolului şi responsabilităţii auditorilor statutari ai asigurătorilor faţă de principalii utilizatori ai situaţiilor financiare ale acestora. Înţelegerea şi evaluarea rolului şi responsabilităţilor auditorilor statutari ai asigurătorilor prezintă o importanţă deosebită în planificarea misiunilor de audit, în asigurarea calităţii auditului financiar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare şi nu în ultimul rând în asigurarea unui climat favorabil dezvoltării sectorului asigurărilor, în special în contextul actualei crize financiare. \rÎn lucrare sunt abordate aspectele specifice unei companii de asigurare care au o importanţă semnificativă pentru desfăşurarea auditului situaţiilor financiare, precum rezervele tehnice ale asigurătorilor şi rolul actuarilor în auditarea acestora, sistemele de management al riscurilor şi influenţa acestora asupra datelor financiare, rolul auditului intern şi al controlului intern, adecvarea programelor de reasigurare ale asigurătorilor. Rezultatele cercetării sunt sintetizate pe obiective specifice care ar trebui sã se regãseascã în planul de audit al unei societăţi de asigurare.\r\r