Evaluarea performanţelor din administrarea portofoliilor la societăţile de investiţii financiare – proceduri analitice

Autor:Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, Lector univ. drd. Ovidiu SPĂTĂCEAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:investiţii financiare, active financiare, managementul plasamentelor de capital, performanţă de portofoliu, proceduri analitice, decizia de investiţii

Abstract:
Evaluarea rezultatelor obţinute din activităţile de administrare a portofoliilor sunt esenţiale auditorului pentru a înţelege şi, ulterior, a testa modul de recunoaştere, evaluare şi prezentare a activelor financiare în situaţiile financiare, politicile contabile selectate şi aplicate în acest sens de conducerea entităţii auditate putând afecta semnificativ deciziile de plasament ale investitorilor, cu impact direct asupra preţurilor de tranzacţionare. Lucrarea îşi propune să dezvolte un sistem de proceduri analitice specifice în activitatea de administrare a investiţiilor de către societăţile de investiţii financiare care se poate constitui drept fundament în conceperea şi derularea programelor de audit financiare specifice plasamentelor de capital sub forma investiţiilor financiare. În legătură cu problematica construcţiei unui sistem de indicatori de evaluare a performanţelor de portofoliu, se remarcă abordarea din perspectiva administratorilor de portofolii, nefiind însă cercetată utilitatea acestora ca proceduri analitice utilizate în cadrul unei misiuni de audit financiar derulate la societăţile de investiţii. Demersul cercetării ştiinţifice a avut în vedere, în principal, analiza situaţiilor financiare publicate de către cele cinci societăţi de investiţii financiare în perioada 2006-2008, compararea performanţelor de portofoliu în corelaţie cu valoarea activelor nete raportate, precum şi inspectarea rapoartelor de tranzacţionare emise de operatorul de piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi a rapoartelor de analiză emise de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România.\r