Consideraţii privind responsabilitatea administratorilor şi auditorilor în evaluarea principiului continuităţii activităţii

Autor:Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, drd. Mihaela MOCANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate, continuitatea activităţii, erori de raţionament

Abstract:
În prezent, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, lumea economică se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de insolvenţe şi dificultăţi financiare. În acest context, principiul continuităţii activităţii pe baza căruia se întocmesc, de regulă, situaţiile financiare capătă o importanţă sporită. O primă sursă de indicii pentru investitori şi publicul larg privind ameninţările la adresa continuităţii activităţii unei entităţi o reprezintă situaţiile financiare ale entităţii şi raportul auditorului. Articolul de faţă îşi propune să prezinte unele consideraţii asupra responsabilităţii administratorilor şi auditorilor în evaluarea principiului continuităţii activităţii. În primul rând, articolul are drept obiectiv să identifice reglementările relevante privind acest principiu, atât în spaţiul naţional şi european, cât şi în spaţiul nord-american şi internaţional. În al doilea rând, este definit conceptul de responsabilitate şi se disting mai multe tipuri de responsabilitate (publică, politică, managerială, profesională etc.). Nu în ultimul rând, se urmăreşte analiza principalelor responsabilităţi ale managementului şi ale auditorului financiar în evaluarea adecvării principiului continuităţii activităţii. \rAutorii concluzionează, pe de-o parte, că responsabilităţile administratorilor s-au extins de-a lungul timpului şi privesc, în general, utilizarea onestă, autorizată, eficientă şi eficace a fondurilor, comportament responsabil social (social, etic, de mediu) şi o guvernanţă corporativă eficace. În mod specific, managementul poartă responsabilitatea de a evalua adecvarea principiului continuităţii activităţii, datorită faptului că răspunde pentru întocmirea situaţiilor financiare, indiferent dacă în cadrul reglementărilor există menţiuni explicite privind această responsabilitate. Pe de altă parte, aşteptările la adresa auditorului financiar sunt ridicate, căci acesta poartă responsabilitatea de a verifica argumentaţia managementului în ceea ce priveşte valabilitatea principiului în discuţie.\r