Implementarea IFRS şi reducerea costului capitalului pentru companiile româneşti cotate

Autor:Prof. univ. dr. Ion IONAŞCU, Lect. univ. dr. Stere MIHAI, Lect. univ. dr. Mihaela IONAŞCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:calitatea raportării financiare, costul capitalului, beneficiile adoptării IFRS în România

Abstract:
Obiectivul acestui studiu a fost identificarea unui posibil beneficiu economic al adoptării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) în România. Cel puţin teoretic, IFRS sunt aşteptate să crească transparenţa informaţiei financiare, să reducă asimetria informaţională şi riscul şi, în consecinţă, să diminueze costul capitalului. Pentru a vedea măsura în care costul capitalului a scăzut ca urmare a adoptării IFRS în România, autorii şi-au bazat analiza pe unul dintre modelele propuse de Botosan şi Plumlee (2005) şi au calculat valoarea costului capitalului atât înainte, cât şi după implementarea normelor contabile internaţionale. Rezultatele cercetării au arătat că, după adoptarea IFRS, costul capitalului a scăzut, într-adevăr, de la 0,8 (înaintea implementării) la 0,07 (după implementare). Altfel spus, IFRS au oferit avantajul unui cost al capitalului mai redus pentru firmele româneşti cotate la Bursa de Valori Bucureşti.\r