Politici contabile – între necesitate şi obligaţie legală

Autor:Dr. Georgeta PETRE, drd. Monica AVRAM, drd. Elisabeta DUINEA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:politici contabile, proceduri contabile, control intern în contabilitate, note explicative, reglementări contabile, informaţia contabilă

Abstract:
În Monitorul Oficial al României nr. 766 Partea I şi Partea I bis, au fost publicate Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, aplicabile de la 1 ianuarie 2010. Prin acest ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.\rFaţă de reglementările contabile anterioare, noile reglementări aduc completări în ceea ce priveşte politicile contabile pe care entităţile trebuie să le aprobe.\rÎn afara faptului că politicile contabile sunt prevăzute de legislaţie, necesitatea politicilor contabile rezultă din nevoia entităţilor de a stabili condiţiile în care se desfăşoară anumite operaţiuni care au impact în contabilitate, având ca scop obţinerea unor informaţii contabile relevante şi credibile, care stau la baza deciziilor pe care le iau administratorii şi acţionarii.\r