Modificări aduse de Codul Fiscal impozitelor directe aplicabile societăţilor –implicaţiile pentru auditul financiar

Autor:Ionuţ SAS, PwC; Romana SCHUSTER, PwC

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Codul Fiscal, impozit pe profit, impozite amânate

Abstract:
În materia impozitelor directe, cea mai importantă modificare legislativă este introducerea unei noi facilităţi fiscale, promisa şi îndelung aşteptata scutire de impozit pentru profitul reinvestit. Sunt analizate în acest articol implicaţiile pe care această facilitate fiscală le va avea pentru auditul financiar al societăţilor şi problemele generate de aplicarea ei în practică. \rCodul Fiscal valabil de la data de 1 ianuarie 2010 a fost de asemenea amendat, dar majoritatea noilor prevederi nu vor avea ca rezultat o schimbare de regim fiscal, întrucât reprezintă reformulări în scopul clarificării şi/sau reafirmarea unui tratament fiscal aplicabil deja, dar care fusese clarificat numai prin intermediul normelor metodologice date în aplicarea Codului Fiscal. Codul Fiscal a fost şi completat, totodată, prin introducerea anumitor articole din Directiva europeană privind fuziunile transfrontaliere, a căror implementare în legislaţia era de asemenea previzibilă. Cu toate că este puţin probabil ca astfel de noi prevederi sa aibă un impact imediat asupra activităţii auditorilor financiari din România, ele conferă certitudinea impunerii şi sunt, ca urmare, foarte bine - venite. Printre noile modificări ale Codului Fiscal, se numără şi amendamente cu impact asupra regimului amortizării fiscale. Dintre acestea, se menţionează ca fiind importantă modificarea definiţiei valorii fiscale a mijloacelor fixe amortizabile, astfel încât să se alinieze în mai mare măsură cu valoarea contabilă a acestora, stabilită şi reevaluată în conformitate cu Directivele Europene. Şi în ceea ce priveşte dividendele, baza impozabilă a fost definită mai exact, iar termenul de plată a impozitului aferent dividendelor repartizate şi neplătite până la finele anului de declarare a fost stabilit la o dată mai convenabilă pentru societăţi, respectiv pentru data de 25 ianuarie a anului următor. \rÎn încheiere, sunt trecute în revistă şi discutate pe scurt acele modificări de regim fiscal care au fost introduse in decursul acestui an financiar, anul 2009, în care s-au legiferat impozitul minim, restricţiile privind deductibilitatea cheltuielilor şi a TVA-ului aferent autoturismelor utilizate de societăţi şi impozitarea rezervei din reevaluare. \r